De toekomst van Duinvallei leeft!

Informatiebijeenkomst Tijdelijke invulling Duinvallei

Aanstaande donderdag is het zover. Dan presenteren de initiatiefnemers de Groene Vallei, Muziek & Sport, Zanderijtuinders 2.0, Bijenstal, Tiny Houses, Fullbody Gym, Energie-objecten, Innovatieve stadslandbouw en Kleine Duinvallei de inrichting en uitwerking van de plannen aan u als omwonende. De bijeenkomst vindt plaats in De Limes aan Louise de Colignylaan.

Eind vorige week hebben bewoners van de Zanderij en het Tranendal een uitnodigingsbrief ontvangen voor de informatiebijeenkomst 'Tijdelijke invulling Duinvallei'. De initiatiefnemers hebben gekeken wat een goede en logische plek is voor elk initiatief, maar juist ook hoe ze zo slim mogelijk ten opzichte van elkaar geplaatst kunnen worden zodat ze elkaar versterken en Duinvallei in het geheel aantrekkelijker maken.

Kijk hier voor het programma en de locatie >

Bekijk hier de initiatieven die kans maken op een plek in het gebied >

Van inzending naar business case

Katwijk ging begin dit jaar opzoek naar initiatieven voor het terrein Duinvallei. Na onze oproep begin dit jaar hebben ruim 100 initiatiefnemers hun plan ingezonden. Een resultaat waar we trots op zijn. Het karakter van de initiatieven liep en loopt enorm uiteen.

Alle initiatiefnemers hebben in februari een uitnodiging ontvangen om in twee werksessies aan de slag te gaan om hun initiatieven nog concreter te maken en fijn te slijpen.

  • Op 11 maart was de eerste werksessie. Het doel van deze dag was om andere initiatiefnemers te ontmoeten en te verkennen hoe zij elkaars initiatief kunnen verrijken. 21 initiatiefnemers hielden toen een pitch.
  • Op 13 mei kwamen deze initiatiefnemers weer bij elkaar. Dit keer om in de ochtend hun plan te presenteren aan bewoners en in de middag samen de puntjes op de ‘i’ te zetten.

Het Q-team (lees hierover meer bij ‘Hoe werkt het?’) adviseert het college van B&W over welke initiatieven een plekje zouden moeten krijgen in Duinvallei.

Voorbeelden van projecten zoals Tijdelijke huisvesting, Speeltuin, Bootcamp, Moestuin of Foodfestival

Over Duinvallei

Duinvallei ligt in woonwijk De Zanderij. Een gebied van ongeveer 10 hectare aan de N206, dichtbij het centrum van Katwijk aan den Rijn. De Zandsloot steekt tweemaal het terrein door en er komt een tijdelijke brug voor fietsers, voetgangers en de bus.

Locatie

Hoe werkt het?

Wie doen mee?

Initiatiefnemers bestaan uit inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen.

Wat kost het?

De gemeente stelt het terrein ter beschikking en wil er niets op verdienen, maar het mag uiteindelijk ook niets kosten. De initiatiefnemers bepalen met elkaar welke investeringen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van paden, groen, verlichting, internet of riolering.

Wie beoordeelt en selecteert de initiatieven?

Het projectteam checkt of het initiatief aan de spelregels voldoet.
Het Q-team beoordeelt de kwaliteit van de initiatieven. De initiatieven die de meeste kwaliteit bieden, krijgen een plek in Duinvallei. Het Q-team is een team met vertegenwoordigers van de Katwijkse gemeenschap.

Lees meer in de spelregels.

Waarom?

Katwijk zoekt innovatieve, duurzame of creatieve ideeën.

Het gebied Duinvallei langs de N206 ligt al ruim 10 jaar braak. De verwachting is dat het zonder ingrijpen de komende 10 jaar ook nog braak zal liggen. Dat is natuurlijk zonde. Daarom zoekt gemeente Katwijk naar initiatieven voor tijdelijk gebruik. Wie Duinvallei wil gebruiken kan zelf aan de slag. Zolang het maar gebruikswaarde oplevert voor Katwijk, op sociaal, economisch of fysiek terrein.

Waarom maximaal 10 jaar?

Er worden nog 55 woningen gebouwd en gemeente Katwijk wil de overige ruimte beschikbaar houden om de N206 eventueel te verleggen of te verdiepen. Totdat er meer duidelijkheid is, biedt Duinvallei volop ruimte voor initiatieven. De gebruiksperiode kan variëren van 1 tot 10 jaar. Het projectteam overlegt, wanneer alle initiatieven bekend zijn, met elke initiatiefnemer welke periode het beste past.

Contact

Meer weten?

Neem dan contact op met Ton den Butter. Via email t.denbutter@katwijk.nl of telefoon 071 40 65 973 .